Tính năng

 • Tạo và quản lý ghi chú miễn phí

 • Cho phép cài đặt nhiều chế độ ghi chú:

  • Công khai:
   • Bất kì ai có link của ghi chú đều có thể xem được nội dung
  • Chỉ mình tôi:
   • Chỉ riêng người tạo ra ghi chú mới có thể xem được nội dung (yêu cầu đăng nhập)
  • Bảo mật bằng mật khẩu:
   • Bất kì ai có link đều có thể truy cập ghi chú nhưng để xem được nội dung thì cần nhập chính xác mật khẩu
  • Giới hạn các IP được phép xem:
   • Để xem được nội dung ghi chú, người dùng cần nằm trong danh sách IP cho phép. Để lấy IP có thể truy cập vào link sau: whatismyipaddress.com
 • Có thể xóa, hủy, thay đổi các chế độ xem ghi chú bất kì lúc nào

 

Để yêu cầu thêm tính năng hoặc báo lỗi. Hãy gửi thông tin cho chúng mình: [email protected]